Produkty ubezpieczeniowe stanowią nieodłączny element odpowiedzialnego podejścia do finansów osobistych, co sprawia, że są coraz bardziej pożądanym produktem na rynku. Rośnie więc grupa ludzi świadomych korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. W konsekwencji prowadzi to do rosnącego zainteresowania tym rodzajem usług. Wciąż jednak zdarza się, że ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania lub proponują zbyt niskie kwoty, co może być niezrozumiałe, a często także i frustrujące dla klienta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji warto skorzystać z przysługującego prawa do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, co może zwiększyć szansę na uzyskanie satysfakcjonującego zadośćuczynienia.

Zrozumienie decyzji ubezpieczyciela

Proces odwołania się od decyzji ubezpieczyciela rozpoczyna się jeszcze przed podjęciem próby napisania oficjalnego pisma. Przede wszystkim istotne jest to, aby precyzyjnie przeanalizować i zrozumieć powody, dla których ubezpieczyciel podjął taką, a nie inną decyzję. W tym celu koniecznością jest skontaktowanie się z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia sprawy. Warto także mieć świadomość, że każdy klient ma prawo ubiegać się o udostępnienie mu dokumentacji związanej ze sprawą. Zapoznanie się z przyczyną odmowy wypłaty ubezpieczenia, bądź wypłaty zbyt niskiej kwoty sprawi, że możliwym stanie się bardziej precyzyjne sformułowanie odwołania i podkreślenie istotnych argumentów.

Weryfikacja warunków polisy i prawa ubezpieczeniowego

Napisanie odwołania powinno być poprzedzone staranną analizą polisy ubezpieczeniowej. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy określone zdarzenie jest w niej objęte ochroną. Kolejnym krokiem jest weryfikacja prawidłowej interpretacji jej warunków przez ubezpieczyciela. Następnie należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa ubezpieczeniowego. Jest to istotne, gdyż pozwala pogłębić wiedzę na temat przysługujących osobie ubezpieczonej praw i obowiązków.

Formułowanie odwołania

Znając przesłanki przemawiające za odmową lub niską kwotą odszkodowania, a także posiadając odpowiednią wiedzę na temat warunków polisy i prawa ubezpieczeniowego, klient może rozpocząć formułowanie odwołania. Musi być ono zwięzłe, ale jednocześnie posiadać wszelkie niezbędne informacje – dane osobowe, numer polisy oraz datę wystąpienia szkody. Należy zamieścić w nim również opis roszczenia i uzasadnienie wystosowania odwołania od dostarczonej decyzji wraz z prośbą o jej ponowne rozstrzygnięcie. Dobrą praktyką jest także powołanie się na odpowiednie warunki polisy i przepisy prawa ubezpieczeniowego.

Opisany proces jest procesem czasochłonnym, jednak wartym wysiłku. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem, któy stworzy swoiste odwołanie wzór i przeprowadzi przez cały proces. Tak przygotowane odwołanie znacząco zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia i otrzymanie należnego odszkodowania.

Author

Comments are closed.

Sitemap